PDF קובץ

פורסם ב"הארץ" ב- 10 בפברואר 2009.

 

זוהי השיטה, טמבל

דן בן-דוד


          יום בחירות בארץ.  יום בשורה של שחר חדש, או של טרגדיה ידועה מראש?  כאשר ביל קלינטון התמודד לנשיאות ארה"ב בפעם הראשונה, מצא עוזרו, ג'יימס קרוויל, שיטה למקד את המסר העיקרי של מערכת הבחירות עם סיסמה שנכנסה להיסטוריה.  על קירות משרדי הקמפיין בכל רחבי ארה"ב, הוא תלה שלטים שאמרו רק דבר אחד: "זוהי הכלכלה, טמבל". 

          במדינה עם רמת חיים ההולכת ונסוגה – במונחים יחסיים – מהמדינות המובילות במערב במשך שלושה וחצי עשורים ברציפות, שבה שיעורי העוני ואי השוויון גדלים בהתמדה מאז שנות השבעים, עם מערכת החינוך הגרועה בעולם המערבי, ומערכת השכלה גבוהה שעודנה בין הטובות בעולם אך נמצאת על סף נפילה חופשית, עם אוכלוסיות הולכות וגדלות שאינן לוקחות חלק כלשהו במשק או בהגנה על מדינתם, עם בעיות מים ותחבורה שהיו ידועות מראש לפני עשורים אך הוזנחו באופן שיטתי ושערוריתי, עם בריחת מוחות גוברת שהינה כבר היום במימדים שאין להם אח ורע בעולם המערבי, במדינה שלמרות כל זאת עדיין עם הפוטנציאל להיות סיפור ההצלחה המדהים של המאה העשרים ואחת, לא ניתן לומר אלא דבר אחד בלבד: זוהי השיטה, טמבל.

          אם ישנו דבר אחד שעל הממשלה הבאה להכריע בו, זהו מעבר מוחלט לשיטה בה מי שעומד בראש המדינה וכל ח"כ יבחרו באופן אישי לכהונות קבועות.  די עם השיטה שבה בוחרים בין נתניהו, לבני, ברק וליברמן ומקבלים רשימות עם חתולים בשק המכהנים בכנסת ונבחרים באופן נפרד על ידי אנשים רבים שאפילו אינם תומכים במפלגות שבהן קבעו את הרשימות.  די עם שיטה שבה שרים אינם מבינים דבר בתחום משרדם אך מבינים היטב שהמינוי לשר מהווה כלי מרכזי להפלה ולהחלפת מי שמינה אותם לתפקידם.  די עם שיטה שבה פועלים להקדמת הבחירות הבאות יממה אחרי הבחירות הקודמות.

          יש מדינה להציל, מדינה שצועדת בבירור ובעקביות על מסלול שאורכו יותר משלושה עשורים, ישר אל סוף ידוע מראש – אלא אם כן היא תשכיל לשנות את השיטה בה היא מנוהלת בטרם תחצה את נקודת האל-חזור.  האוכלוסיה הנזקקת, זו שאינה מקבלת את הכלים או את התנאים להתמודדות במשק תחרותי ומודרני, גדלה בקצב מהיר בהרבה מזו שמממנת אותה.  כבר היום, כמעט בלתי אפשרי להעביר בכנסת חוקים לשינוי כיוון המדינה.  אך כאשר הרוב בארץ לא יוכל לממן את קיומו באופן עצמאי, מי יוכל אז להעביר חוקים בכנסת להקטנת הסיוע שידרש – סיוע שיוטל על מיעוט שילך ויקטן באוכלוסיה?

          זו השיטה טמבל; ולישראל ישנה הזדמנות יוצאת דופן, מיד אחרי הבחירות הקרובות, כאשר בראש המפלגות עומדים אנשים היוצרים קונסטלציה ייחודית בנוף הפוליטי: אנשים מאוד כשרוניים המסוגלים להבין את גודל השעה.  למען הצלת חלום שקם לתחייה רק פעם באלפיים שנה, עיבדו ביחד ושנו כבר את השיטה – למען עתיד ילדיכם ועתיד כל ילדי ישראל.


dan@bendavid.org.il   כתובת להערות