PDF קובץ

צמיחה כלכלית

פורסם ב"הארץ" ב-21 במרץ 2021

עתיד ישראל על כתפי תל-אביב

דן בן-דוד

 

חושבים שהצבעתכם לא משנה? בתל-אביב לבדה, בעלי זכות בחירה שישבו בבית אחראים לכך ש-4 מנדטים ירדו לטמיון בבחירות האחרונות. בבחירות הקרובות מדובר ב-4 מנדטים היכולים להכריע אם תל אביב של נכדיכם תיראה כמו ירושלים של היום. הגזמה? הכירו את ישראל האמיתית, זו שמאחורי וילון הספינים והשיח הרדוד.

התוצר לשעה בישראל – הקובע אם ניתן לשלם שכר לשעה גבוה – נסוג בהתמדה ממדינות ה-7G המובילות. למרות היווסדה של אומת הסטארט-אפ, הפער ה-7G לביננו תפח ביותר מפי שלושה מאז שנות ה-70. ישראל נמצאת על תוואי כלכלי שלא יהיה בר קיימא בעוד כמה עשורים – על כל ההשלכות הקיומיות שיש לכך על עתיד המדינה.

הידע בתחומי היסוד (מתמטיקה, מדע וקריאה) של כמחצית מילדי ישראל – המשתייכים לחלקי האוכלוסיה הגדלים הכי מהר – הוא כיום ברמה של מדינות עולם שלישי. לכשיגדלו, הם לא יוכלו לתחזק משק מודרני שעליו מושתתות מערכות בריאות ורווחה מודרניות, שלא לדבר על יכולת הגנה באזור האלים בעולם. רמת הלימודים בתחומי היסוד בבתי הספר החרדיים ירודה כל כך, עד שמרבית (53% מהנשים ו-76% מהגברים) הבודדים מקרבם שמנסים את המסלול האקדמי נושרים בדרך. חמישית מילדי ישראל היום הם חרדים. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחצית ילדי ישראל יהיו חרדים בעוד שני דורות בלבד.

כבר היום, מחצית מהאוכלוסיה הבוגרת כה ענייה עד שאינה משלמת מס הכנסה כלל. ב-2000, רק 20% מהאוכלוסיה מימנו 83% מתקבולי המדינה ממס ההכנסה. נטל זה מגיע היום ל-92%, כשההכנסה ברוטו של מפרנס ממוצע בעשירון התשיעי היא 18,800 שקל בחודש בלבד. על הכתפיים ההולכות ונעשות צרות משנה לשנה מוטל נטל הולך וגדל. אם לא נתחיל לשתף את חלקי האוכלוסיה שאנו זקוקים להם כל כך – על ידי הספקת הכלים והתנאים לעבודה במשק מודרני – הבית ייפול בסופו של דבר.

הבחירות הקרובות אינן המקום לציניות והתייפייפות. לא כל הפוליטיקאים משקרים בסוגיות החשובות ביותר וגם אם קשה למצוא את המועמד המושלם בעיניכם, התבגרו. בפני ישראל נקודת אל-חזור דמוגרפית-דמוקרטית. חוקים להצלת עתיד המדינה, שכבר קשה להעביר בכנסת, יהיו בלתי אפשריים להעברה אחרי חציית אותה נקודה.

לשם שינוי, אין אלה בחירות בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים או בין יהודים לערבים. זו הפעם הראשונה שניתן להגיע לחיבורים פוליטיים שלא אפשר היה אפילו לחלום עליהם בעבר: חיבורים שיש בהם היכולת להחזיר את ישראל לתוואי בר קיימא, חיבורים שאולי לא יתאפשרו בעתיד, אם לא נעשה משהו היום.

תל-אביבים, טלו קורה מבין עיניכם. זו אחת ההזדמנויות האחרונות – אולי האחרונה – שיש לארבעת המנדטים היושבים בבית מדי בחירות להציל את עתיד ישראל. ואם אתם מקשיבים בגבעתיים, רמת גן וערי השרון, אצלכם ישבו בבית בבחירות הקודמות עוד שלושה מנדטים: מנדטים שתוכלו הפעם לצרף לאלה של התל-אביבים, מנדטים שייצרו את כל ההבדל בתוצאות.

בשינוי קל מהנהוג לומר בחתונות אנגלו-סקסיות: vote now, or forever hold your peace.

 

 


dan@bendavid.org.il   כתובת להערות